#VuMi10 – Dan informiranja mladih Vukovar

PRONI Centar za socijalno podučavanje, u okviru programa “Info centar za mlade Vukovar”, desetu godinu zaredom organizira Dana informiranja mladih pod nazivom „VuMi“. Dan informiranja mladih će se održati u petak, 7. lipnja 2019. u Gradskoj knjižnici Vukovar, Odjel Spajalica, od 10:00 do 12:00 sati.

Glavni cilj sajma je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude, te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusektorske suradnje u zajednici u svrhu razvoja kvalitetnijeg života mladih na području grada Vukovara.

Danom informiranja mladih VuMi želimo podići razinu informiranosti mladih kroz konkretne obrazovno-informativne aktivnosti u gradu. Planirane aktivnosti: Informativka „Koje greške u razmišljanju stvaraju krive emocije?”“, promocija i provedba kampanje #Informirajse, Info točke za mlade srednjoškolce, Online informativka, Info štandovi partnera, Online informiranje.
U sklopu VuMi-ja održat ćemo dodatno i predstavljanje rezultata mladih vukovaraca koji su sudjelovali u kreativnim ciklusima projekta „Pokretne slike umjetnosti i kulture“. U sklopu javnog događanja organizirat ćemo: izložbu radova nastali u okviru radionica primijenjenog dizajna, zatim izložbu fotografija sudionika radionice multimedije te jednu novu plesnu koreografiju koju su mladi kreirali kroz projekt.

Deseti, jubilarni, VuMi 2019 u obliku projekta osmišljen je kao, i prethodnih godina, kao uvodna aktivnost Dana mladih Vukovar budući da će, osim provedbe planiranih aktivnosti s ciljem podizanja razine informiranosti i svijesti o značaju informiranja, imati za cilj informirati mlade o cjelokupni događanjim u okviru Dana mladih Vukovar 2019. Inicijativa za organiziranje Sajma pokrenuta je od strane Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar, sastavljenog od predstavnika Grada Vukovara, Policijske postaje Vukovar – Policije u zajednici, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vukovar, te Europskog doma Vukovar, koji su ujedno i suorganizatori Sajma.

Dodatna potpora ove godine organizaciji Dana informiranja mladih je Gradski savjet mladih grada Vukovara, koji je ove godine jedan od suorganizatora VuMi-a.

Dan informiranja mladih financijski je podržao Grad Vukovar.