Besplatne online edukacije

Algebra, u suradnji s Microsoft Hrvatska, organizira besplatnu online edukaciju za stjecanje digitalnih vještina.

Obrazovna područja su: softverski programer, IT administrator, grafički dizajner, analitičar podataka i AI praktičar.

Kako biste prošli ovu edukaciju uz Algebrinog mentora potrebno je prijaviti se za željeni program putem prijavnice. Po samoj prijavi dobit ćete pristup željenoj edukaciji na engleskom jeziku u sklopu Algebrine platforme za online učenje.

Ono što je zadano su online termini s Algebrinim mentorom na hrvatskom jeziku. Prvi sat namijenjen je upoznavanju sa sustavom učenja i mentorom, dok ćete na drugom i trećem susretu s mentorom prolaziti sadržaj edukacije kroz problemske zadatke, pitanja i pojašnjenja najzahtjevnijih dijelova edukacije.

Više informacija o edukaciji pronađite na stranici.