Europski tjedan mladih – 1. – 7. svibnja 2017.

Zamisli, kreni, djeluj

Osmo izdanje Europskog tjedna mladih održava se diljem Europe od 1. do 7.  svibnja 2017. Naglasak Tjedna mladih je na solidarnosti i na društvenom angažmanu mladih u Europi, pružaju se informacije o programu Erasmus + te se pruža prilika mladima da iznesu svoje ideje o tome kako oblikovati budućnost politika EU-a za mlade.

Svojim sloganom „Zamisli. kreni, djeluj” Europski tjedan mladih potiče mlade da zamisle svoju budućnost sudjelujući u raspravama o budućnosti politike EU-a za mlade, da krenu u inozemstvo te tako iskuse program mobilnosti Erasmus + i da sudjeluju u nedavno pokrenutoj inicijativi Europske snage solidarnosti koja pruža priliku mladima da izraze svoju solidarnost prema onima kojima je potrebna.

Mladi uvelike doprinose Europi, a Europski tjedan mladih slavi njihova postignuća.

Tjedan mladih stavlja naglasak na poticajne priče osoba koje doprinose polju mladosti i na njihove projekte koji su organizirani pod programom Erasmus + kako bi potaknuli više mladih da se uključe.

Europski tjedan mladih 2017. sastoji se od niza raznih događaja i aktivnosti koje će biti organizirane u sve 33 države koje sudjeluju u programu Erasmus + Europske unije, a koordinacije i organizacija događaja bit će povjerena Nacionalnim agencijama za mlade programa Erasmus +.

#EuropskiTjedanMladih    #EurodeskHrvatska     #youthweek