Natječaj – Studentski dom “Leopold” u Vukovaru

Raspisan je natječaj za ostavrivanje prava studenata za smještaj u Studentskom domu “Leopold” u Vukovaru za akademsku godinu 2018./2019.

 

Detaljnje upute za prijavu i pripadajuće obrasce potraži OVDJE.

 

Rok za dostavu prijava je:  19. listopad 2018. g. do 16:00 sati

Prijave se podnose na adresu:
Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru
Studentski dom “Leopold” u Vukovaru – uz naznaku “Brucoš” ili “prva ili više godine studija”
Županijska 50
32000 Vukovar
ili osobno u Studentsku referadu Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (ured P13)

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavit će privremenu rang-listu 26. listopada 2018. g. u 16:00 sati. Mogućnost podnošenja prigovora bit će otvorena do 30. listopada 2018. g. do 12:00 sati.

Konačna rang-lista, na temelju koje se ostvaruje pravo na smještaj, bit će objavljena 31. listopada 2018. g.

Izvor: vevu.hr