Nova aplikacija za Europsku karticu zdravstvenog osiguranja

Sve informacije o korištenju Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili na engleskom jeziku European Health Insurance Card  (EHIC), od sada osim na mrežnim stranicama HZZO-a i službenim stranicama EHIC kartice, dostupne su i putem aplikacije za vaše pametne telefone.

Aplikacija pod engleskim nazivom European Health Insurance Card nudi vrlo pregledne i jednostavne upute za korištenje kartice, opće informacije o samoj kartici, brojevima za hitne slučajeve, tretmanima i troškovima koje pokriva, te koga kontaktirati u slučaju gubitka kartice. Upute su na 25 jezika i tako prilagođene za korištenje svim građanima Europske unije.

Aplikaciju možete preuzeti putem QR koda na službenoj stranici Europske komisije, te ovisno o uređaju koji koristite putem APP store-a, Google play store-a ili Windows Marketplace-a.

Podsjećamo, EKZO je besplatna za sve osiguranike HZZO-a  i vrijedi godinu dana. Pokriva svu nužnu i neodgodivu zdravstvenu skrb u svakoj od 28 zemalja Europske unije, te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

EKZO kartica nije zamjena za putno osiguranje, ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite, troškove spašavanja, troškove zračnog prijevoza u domovinu.

EKZO također ne pokriva troškove ako putujete isključivo sa ciljem da Vam se pruži medicinski tretman.

EKZO se koristi izravno kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao da ste osigurani u državi boravka. To znači da ćete možda morati osobno snositi iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (participacija), ukoliko se sudjelovanje naplaćuje u državi boravka za zdravstvene usluge koje su Vam pružene.

Izvor: hzzo.hr