Otvoren natječaj za državne stipendije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaje za dodjelu državnih stipendija. Stipendije se dodjeljuju u dvije kategorije:

 1. 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuju se u kategorijama:

  – E – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima slabijega socio-ekonomskoga statusa;
  – D-1 – redoviti studenti na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata;
  – P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije. 

  Za prijavu je obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI@EduHR elektroničkog identiteta (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
  Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku – obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb „Pošalji obrazac“, obrazac se jednokratno elektronički šalje u Ministarstvo. Tako poslan obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će na PDF verziji tako završenog obrasca biti vidljiv prijamni štambilj s naznakom klase, urudžbenog broja i datuma primitka u Ministarstvo. Nakon zaprimanja u pisarnici Ministarstva, studentu će na odabranu e-adresu biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave s naznakom klase.
  Detaljnije informacije potražite ovdje.

 2. 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuje se:
  • Kategorija 1 – redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe – 270 stipendija;
   Deficitarna zanimanja jesu:

   • medicina
   • farmacija
   • računarstvo
   • elektrotehnika
   • strojarstvo
   • građevinarstvo
   • matematika
   • matematika – nastavnički
   • fizika
   • fizika – nastavnički
   • logopedija
   • rehabilitacija.
  • Kategorija 2 – redovitim studentima osobama s invaliditetom – 70 stipendija;
  • Kategorija 3 – redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom – 10 stipendija;
  • Kategorija 4 – redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja – 10 stipendija;
  • Kategorija 5 – redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – darovitim mladim umjetnicima – 10 stipendija;
  • Kategorija 6 – redovitim studentima bez oba roditelja – 10 stipendija;
  • Kategorija 7 – redovitim studentima roditeljima – 20 stipendija.Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/drzavne-stipendije-za-posebne-skupine-studenata.