Sudjeluj u istraživanju stavova i mišljenja građana/ki o problemima i rješenjima za unaprjeđenje života u lokalnoj sredini

U sklopu projekta 4O – Otkrivanje, Osvještavanje, Osnaživanje i Organizacija za ljudska prava koji adresira porast nacionalizma, želi se aktivno raditi na poboljšanju života u lokalnoj zajednici, osnažiti i educirati građane o standardima ljudskih prava, te doprinijeti ostvarenju više razine društvene kohezije.
Vaši odgovori bit će korišteni za izradu preporuka predstavnicima lokalne i regionalne samouprave kako postupati u okviru problema koje ste Vi detektirali kao relevantne te projektnim partnerima za organizaciju aktivnosti u zajednici.

Ukoliko imate pitanja, prijedloge ili komentare na istraživanje, kontaktirajte voditelje: croatia@yihr.org.

U istraživanju mogu sudjelovati svi zainteresirani građani. Sudjelovanje je dobrovoljno, anonimno i povjerljivo te će rezultati istraživanja biti prikazani u uopćenoj formi.

Očekivano trajanje ispunjavanja je 9 minuta, a anketu možete pronaći OVDJE.