Putujuće informiraonice

Putujuća informiraonica ima za cilj približiti mladima informacije prateći poglavlja Nacionalnog programa za mlade, a informacije donosi na mjesta koja su lokalna okupljališta mladih – škole, udruge, kafići, centar grada, javna događanja.U prosjeku imamo 4 putujuće informiraonice godišnje. Neke od tema koje smo dosada obradili: Garancija za mlade, prevencija nasilja, volonterstvo, prevencija ovisnosti, studiranje i stipendije, zapošljavanje. Putem svake putujuće informiraonice mlade također informiramo o svrsi postojanja i djelovanja ICM-a, o projektu i aktivnostima, te ih dodatno informiramo o partnerima na projektu, njihovim aktivnostima te važnosti međusektorske suradnje s ciljem podizanja kvalitete života mladih u Vukovaru.