Javni poziv za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

Grad Vukovar raspisao je Javni poziv za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost. Kako se navodi u pozivu Grad će nagraditi studente koji su u akademskoj godini 2019./2020., u statusu redovnog studenta, ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

– imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske
godine 2019./2020.,
– su u akademskoj godini 2019./2020. imali status redovnog studenta na sveučilištima/veleučilištima, odnosno visokoobrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj,
– su u akademskoj godini 2019./2020. ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00.

Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Vukovara za tu namjenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

Rok za podnošenje prijava je do 02. travnja 2021. godine.

Sve informacije o ovome Javnom pozivu mogu se pronaći na službenoj stranici Grada Vukovara.