Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva s ciljem jačanja svijesti o značaju intelektualnog vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanja na bavljenje tematikom intelektualnog vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.

Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama radova:

  • seminarski i završni radovi na preddiplomskom i diplomskom studiju,
  • seminarski i završni radovi na poslijediplomskom studiju,
  • stručni i znanstveni radovi znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja

Pri odlučivanju o najboljim radovima Prosudbeno povjerenstvo će voditi računa o ispunjenju kriterija za ocjenjivanje radova: kvaliteta, opsežnost  istraživanja, originalnost i doprinos razvoju predmetnog područja.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • ispunjenu prijavnicu na natječaj s potpisom autora, odnosno autora i mentora za studentske radove;
  • rad koji se prijavljuje na natječaj u tiskanom obliku i elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju (CD, DVD, USB);
  • za studentske radove  – pisanu preporuku mentora s podacima o mjestu i vremenu obrane rada te ocjenom;
  • životopis s točnom kućnom adresom autora te adresom znanstveno-istraživačke ili akademske institucije s koje autor potječe.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za dodjelu nagrada DZIV-a” potrebno je poslati poštom ili donijeti na adresu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

i poslati u elektroničkom obliku na adresu e-pošte akademija@dziv.hr najkasnije do 15. studenog  2017. godine.

Prijavnica za natječaj

Tekst natječaja