Poziv za sudjelovanje na Danu informiranja mladih – VuMi 8

PRONI Centar za socijalno podučavanje, s ciljem podizanja kvalitete informiranja mladih, i ove godine poziva sve institucije, organizacije, udruge, civilne inicijative i poslovni sektor koji direktno ili indirektno radi s mladima, da na „VuMi“-ju (Dan Informiranja mladih Vukovar ) ponude mladima i javnosti informacije o svojim programima, projektima i aktivnostima za mlade (npr. mogućnosti uključivanja, popusti, stipendije, posao, volontiranje, usluge, pomoć…).

Ove godine odlučili smo se na drugačiji i inovativniji način predstavljanja sudionika: on-line predstavljanje, predstavljanje aktivnosti i programa na štandovima te kroz organizirane Informativke.

On-line predstavljanje kroz promotivni članak i/ili video, omogućava organizacijama i ustanovama da se  predstave mladima na web i facebook stranici Info-centra za mlade Vukovar. On-line informiranje pokazalo se kao glavni izvor informiranja koji mladi koriste. Statistički pokazatelji naše stranice iz godine u godinu pokazuju sve veće brojke što potvrđuje da je ova vrsta informiranja glavni način informiranja mladih. Ukoliko se želite on-line predstaviti popunite obrazac „On-line predstavljanje VuMi 2017“.

PRONI Centar zajedno s partnerima će putem info štandova, koje ćemo postaviti u centru grada, informirati mlade o cjelokupnom događaju te dodatno informirati o značajnim temama. Ukoliko imate svoj štand i  provodite neke projekte i aktivnosti u koje se mladi mogu uključiti te ih želite prezentirati, naznačite to u prijavnici na odgovarajućem mjestu.

U sklopu Dana informiranja organiziramo i 4 Informativke koje imaju za cilj u kratkom vremenskom roku informirati mlade o određenoj temi. Želite li kao udruga/ustanova organizirati Informativku u sklopu VuMi-ja možete se prijaviti kroz prijavnicu.

Glavni cilj „VuMi“-a je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici. Vjerujemo da se svi koji direktno ili indirektno rade s mladima u dobi od 15 do 30 godina mogu pronaći barem u jednoj od navedenih aktivnosti te se nadamo da „VuMi“ vidite kao vašu dodatnu mogućnost približavanja mladima i javnosti, kao i osobnu promociju.

Ukoliko želite sudjelovati, molimo Vas da svoj interes iskažete putem prijavnog obrasca  kako bismo mogli na vrijeme i kvalitetno sve organizirati. Rok za iskazivanje interesa je 22. svibanj 2017.  nakon čega će svi prijavljenji dobiti detaljnije informacije.

Molimo Vas da se putem prijavnog obrazca izjasnite na koji način ćete sudjelovati – Online predstavljanje, kroz štand u centru grada ili organiziranje Informativke. Možete se prijavite za jedan ili više načina sudjelovanja na VuMi-ju.

Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info-centra za mlade, koji su ujedno partneri u provedbi VuMi-ja, sastavljenog od predstavnika: Grada Vukovara, Europski dom Vukovar, Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vukovar.

 

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, možete se javiti na: e-mail: icm-vu@proni.hr / tel.: 032/450-106. Prijavni obrazac možete poslati na isti e-mail ili na fax broj: 032/441-612