Moja Prava i Obveze

Moja Prava i Obveze

Natječaj za ERASMUS+ KA1 mobilnost studenata za zimski semestar u ak. godini 2022./2023.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 4. ožujka 2022. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak...

Moja Prava i Obveze

Istraživanje stavova i mišljenja građana/ki o problemima i rješenjima za unaprjeđenje života u lokalnoj sredini (4O)

Dragi/e ispitanici/e, u sklopu projekta Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava kojeg provode Inicijativa mladih za ljudska prava, Projekt građanskih prava Sisak, Status M, Europski dom Vukovar i Arterarij pred Vama je upitnik kojim istražuju stavove i mišljenja građana...